Religia trebuie extirpată. Ştiu că nu e tocmai dialectică o asemenea propunere, întotdeauna e nevoie de dezbatere. Dar religia, în forma ei actuală, este îndreptată împotriva civilizaţiei. Religia, cu toate discriminările impuse de ea, este o mare frînă în calea dezvoltării umanităţii. Religia se opune cercetării ştiinţifice, confiscă valori morale, oferă cele mai stupide "certitudini", cele creaţioniste.
Cine crede altceva, să citească Vechiul şi Noul Testament, Coranul şi Tora. Aceste trei lecturi sînt cel mai bun leac împotriva credinţei religioase.
Cine crede că religia aduce linişte, să ştie că liniştea şi-o aduce singur, prietenii şi-i face singur, viaţa şi-o face alături de oameni reali şi nu sub îndrumarea vreunei fiinţe supranaturale care le dirijează viaţa sau care mişcă lucrurile în juru-i.
Cine crede că religia aduce libertate, să ştie că libertatea nu i se dă, ea este o stare de lucruri implicită, în care nu intervine nici o entitate supranaturală care să stabilească reguli, adesea contradictorii sau imposibil de respectat, zei care condamnă delictul de gîndire...
"Ateu" este acea persoană care nu crede în zei. În nici un zeu. Ateismul este incredulitate şi scepticism, ambele în forma lor constructivă. Pe principiul că un creştin este "ateu" în raport cu Zeus sau cu Allah, ateul de care vorbim are un zeu în plus pe lista lui de zei în care nu crede. Unde e problema? De ce e asta o atitudine "mai rea" decît aceea de a crede doar în Dumnezeu şi a nu crede în ceilalţi 5999 de zei?
Dacă cineva numeşte "libertate" ceea ce i-a dat dumnezeu, se înşeală. Libertatea nu "ţi se dă", ăsta este principiul libertăţii. Dumnezeu practică o libertate bizară, de tipul "faci ce vrei dar, dacă nu crezi în mine, vei ajunge în iad".